TOYOTA

ESTIMA SENSE OF WONDER GR

引用元:https://static1.squarespace.com/static/

CREDIT

Client :
TOYOTA

[ALL]

PD :
Toru Suwa(dentsu)
PL :
Toru Suwa(dentsu)
CPL :
Masatoshi Kurita(dentsu)
CD :
Masatoshi Kurita(dentsu)
PL :
Masatoshi Kurita(dentsu)
CW :
Noriaki Onoe(dentsu)
CD :
Noriaki Onoe(dentsu)
PL :
Noriaki Onoe(dentsu)
AD :
Kentaro Sagara
CD :
Kentaro Sagara
PL :
Kentaro Sagara
Strategist :
Gen Shono(dentsu)
PL :
Gen Shono(dentsu)
CrP :
Kota Yabana(dentsu)
PL :
Kenta Kuzuhara(dentsu)
PR :
Ryoichi Shimoyama(dentsu PR)
Producer :
Ryo Ikeda(amana)
Yuhki Ari(amana)
Kumiko Hurukawa(amana)
SuperViser :
Kenji Sato

[Movie]

Movie Dir :
Atsushi MakinoP.I.C.S.
Masanibu Hiraoka(caviar)
Tetsuya Tatamitaini(kotobukisan)
SHISHIYAMAZAKI(kotobukisan)
Yoriko Mizushiri
Masahiko Adachi
Takashi Ohashi
Kazuhiko Okushita(FOGHORN)
RAPPARU
Kenji Kishi(HANDSUM)
Movie Producer :
Takahiko KajimaP.I.C.S.
Camera :
Ryohei Takanashi
Animation :
Kinuko Imaoka
Hideki Inaba
POWER GRAPHIXX
CG :
Ei Miwa(1inc.)
Composite :
Shunsuke Kakuuchi
Art :
Tetsuya Tamanoi
Atsushi Inoue
Illustrator :
Mayumi Wakai
Mizuki Jin
Motion Design :
Music :
Chikara Uenizudaru

[GR]

DE :
Haruko Umeki(ADBRAIN)
Toshimitsu Komatsu(ADBRAIN)
Yudai Tanaka(ADBRAIN)
Noriyo Yoshida(ADBRAIN)
Illustrator :
Ryuto Miyake
Masanobu Hiraoka(Caviar)
Yoriko Mizushiri
Photographer :
Osamu Yokonami
Ryohei Takanashi(amana)
Retoucher :
Takuya Tsugane(amana)
Producer :
Yohei Yamada(amana)
Takashi Yamane(amana)

引用元:https://www.polarno.jp/estima-sense-of-wonder-gr-1

このページは公開情報を基に、引用して表示しています。引用表示ついて詳しくはFAQページをご確認ください。掲載停止等のご依頼は、お問い合わせページよりご連絡ください。

OUTPUT

注目のWORKS