POLA

POLA B.A: The Flower Stall

引用画像のため、縮小して表示しています。

引用元:https://mori-inc.jp/wp-content/uploads/2015/10/32-BA-1024x538.jpg

CREDIT

1) The Flower Stall

Concept :
Yusuke Kitani(kaibutsu)
Art Director :
Yusuke Kitani(kaibutsu)
Flower Artist :
Makoto Azuma
Flower Stall Design :
ENZO
Creative Director :
Morihiro Harano(Mori)
Director :
Senzo Ueno(TOKYO)
DoP :
Senzo Ueno(TOKYO)
Cam 1st :
Tadashi Sato
Cam 2nd :
Yamato Sugimoto
Lighting :
Masachio Nishida
Electrician :
Tomohiro Takahashi
Stylist :
Akito Kitano
Hair :
fumi
Make Up :
fumi
Hair :
Sayuri Yamashita
Make Up :
Sayuri Yamashita
Cast :
MARIYA Sa
Ieva
Music :
audioforce
Offline Editor :
Ryuichi Hasegawa
Shiho Etori
Hitoshi Kimura
Colorist :
Yasuo Fukuda
Assistant Production Manager :
Kazuaki Nagai
Hiromi Sato
Shin Tsuchida(Spoon.)
Production Manager :
Hiroshi Yamakawa(Spoon.)
Producer :
Kentaro Ishibashi(Spoon.)
Designer :
Atsuhi Hashimoto(YAMA)
Programmer :
Komei Sato(Kappuku)
Creative Agency :
Mori Inc.
kaibutsu
Production Company :
Spoon.
Client :
Pola BA

2) TVC: Iceland

Creative Director :
Morihiro Harano
Copywriter :
Eiji Tanino
Hizuru Miyake
Art Director :
Q Asaba
Flower Artist :
Makoto Azuma
Director :
Seiichi Hishikawa
DoP :
Seiichi Hishikawa
Shinya Sato
Lighting :
Katsunori Saito
Flower Stall Design :
Enzo
Production Designer :
Hiroshi Kohno
Stylist :
Masashi Nomura
Tsugumi Watari
Hair Makeup :
Ryuji Nakashima
TAKU, WADA
Location Coordinator :
Sumire Matsumura
Pegasus Pictures
Online Editor :
Shunsuke Kakuuchi
VFX :
Munechika Inudo
Yoshifumi Sadahara
Crescent
Cast :
Ryoko Yonekura
Mari Natsuki
Agency Producer :
Motoko Shimizu
Production Manager :
Rie Gonda
Satoshi Miyata
Producer :
Mitsuru Yamamori
ECD :
Kotaro Sugiyama
Creative Agency :
Production Company :
morimori
Client :
POLA

3) Manifesto Movie

Creative Director :
Morihiro Harano
Copywriter :
Eiji Tanino
Hizuru Miyake
Art Director :
Q Asaba
Director :
Kazunali Tajima
DoP :
Kazunali Tajima
Lighting :
Masami Noguchi
Production Designer :
Kazutomo Yamamura
Online Editor :
Yuto Umega
Takanobu Tsushima
Mixer :
Yuko Hashimoto
Music :
Goldmund
Narration :
Mari Natsuki
Production Manager :
Masahiko Shirato
Producer :
ECD :
Kotaro Sugiyama
Creative Agency :
Production Company :
Client :
POLA

引用元:https://mori-inc.jp/

このページは公開情報を基に、引用して表示しています。引用表示ついて詳しくはFAQページをご確認ください。掲載停止等のご依頼は、お問い合わせページよりご連絡ください。

OUTPUT

注目のWORKS