INTEL

INTEL®EDISON ARTISTSHOWCASE

引用画像のため、縮小して表示しています。

引用元:http://playtokyo.com/_assets/v/projects/artist-showcase/images/artist_showcase_gallery_guild_large.jpg

CREDIT

Creative Director :
YU KIMOTO(PLAY)
HIROSHI KAMADA
JUN OKAZAKI(STROKE Communication)
Planner :
YU KIMOTO(PLAY)
HIROSHI KAMADA(BOCCO)
Copywriter :
HIROSHI KAMADA(BOCCO)
Producer :
YU KIMOTO(PLAY)
FUMIKAZU MATSUBARA(ROBOT)
Masahiro Kato(STROKE Communication)
Project Manager :
MIKI NOMURA(PLAY)
Movie Director :
TSUKAYA SUZUKI(augment5)
Web Designer :
TAKESHI TOYA(SPOOKY)
Writer :
KEITA FUKAZAWA
YOSHIKI OONO
JOSEPH TAME
SATOKO TAME
Intel® Edison Lightning :
TAKANOBU INAFUKU
Speaker :
REI ISHII(grandpa)
KOHEI WATANABE(grandpa)
MASAAKI SUGIMOTO(AgIC)
YU KIMOTO(PLAY)
βooming βox :
TAEJI SAWAI(QOSMO)
RYO HIGA
KANTA HORIO
KIMURA(TASKO)
RYOTA OKIYAMA(QOSMO)
I’M WATCHING YOU. :
TAKAYUKI FUKATSU(GUILD)
YUKIYA OKUDA(GUILD)
COCORO :
TAKERU KOBAYASHIBIRDMAN
HAYATO KUNOBIRDMAN
空中生物カヤックラゲ :
MINORU NAKANO(KAYAC)
TAIKI NIIMI(KAYAC)
召喚らくがきモンスターズ :
YOSHIHIRO SO(coconoe)
JUNYA YAMADA(coconoe)
RYUKI NAGAHORA(coconoe)
TAKASHI OKADA(coconoe)
YOSHIMI KANO(coconoe)
Words Bands :
TOSHIYUKI HASHIMOTO(aircord)
SEIYA NAKANO(aircord)
TOMOHIRO AKAGAWA(aircord)
OSAMU IWASAKI(aircord)
SHIN AOYAMA(aircord)
MAKI HITOMI(aircord)
HISAKI ITO(aircord)
MASAHITO UCHINO(aircord)
Agency :
STROKE Communication
PLAY

引用元:http://playtokyo.com/projects/artist-showcase/

このページは公開情報を基に、引用して表示しています。引用表示ついて詳しくはFAQページをご確認ください。掲載停止等のご依頼は、お問い合わせページよりご連絡ください。

注目のWORKS